Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Marc normatiu > Seguretat dels productes químics > Emmagatzematge

Emmagatzamatge

Normativa de la Subdirecció General de Seguretat Industrial

Accés a la normativa enllaç web


Novetat

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. BOE 176, de 25 de juliol de 2017
Entrada en vigor el 25 d'octubre de 2017.


Quines instal·lacions estan regulades?

prodquim.jpg

Emmagatzematge de productes químics:

 • Amoníac anhidre
 • Ampolles de gasos a pressió
 • Clor
 • Fertilitzants a base de nitrat amònic
 • Líquids corrosius
 • Líquids inflamables i combustibles
 • Líquids tóxics
 • Òxid d’etilè
 • Peròxids orgànics
 • Sòlids
 


Quines administracions?

La principal administració implicada en l’elaboració i publicació dels reglaments de seguretat de les instal·lacions és l’Administració estatal. En l’àmbit de les comunitats autònomes, i en funció de les seves competències, s’acostumen a publicar disposicions legals que complementen els reglaments estatals. En aquestes disposicions legals d’àmbit autonòmic es regulen alguns aspectes tècnics, els relatius a la legalització, la inspecció i el control de les instal·lacions, i als carnets dels instal·ladors.

De moment, la Unió Europea no ha elaborat disposicions legals per harmonitzar la legislació dels estats membres relativa a la seguretat de les instal·lacions.


Quins tràmits i requisits legals cal complir?

Els tràmits i requisits legals que cal complir seran diferents en funció del rol de la persona física o jurídica afectada per la legislació, i de la part del procés d’execució de la instal·lació. Els diferents rols previstos són:

 • Enginyeria: projectista / direcció facultativa.
 • Organisme de control.
 • Propietari i/o usuari de la instal·lació.

A continuació es presenta un resum dels tràmits i requisits legals que cal complir en funció del rol a desenvolupar en la cadena de valor de la seguretat industrial:

  Documentació tècnica Execució Posada en marxa Legalització Manteniment Inspeccions oficials
Enginyeria projectista Elaboració del projecte            
Direcció facultativa   Control d'execució i certificat final d'obra Assistència tècnica a l'empresa instal·ladora Gestió de la legalització      
Organisme de control       Control documental   Inspecció inicial Inspeccions periòdiques
Propietari i/o usuari de la instal·lació         Personal propi. Manteniment d'acord amb el Pla de Manteniment    


També cal tenir en compte que encara que els reglaments de seguretat de les instal·lacions es van renovant (és a dir, es publiquen nous reglaments que deroguen els anteriors), aquests reglaments antics continuen vigents pel que fa a les condicions tècniques de les instal·lacions ja executades i són d’aplicació en el manteniment i la inspecció d’aquestes.

En canvi, pel que fa al règim de manteniments (revisions periòdiques) i d’inspeccions, s’apliquen els reglaments vigents.

Per tal de conèixer en detall els tràmits i disposar dels formularis corresponents, es recomana accedir a l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) a partir de l’opció del menú Quins tràmits?


Com accedir a la legislació d'emmagatzematge de productes químics?

Es pot accedir al text complet de totes les disposicions legals relatives a l'emmagatzematge de productes químics a través de l’opció del menú Cercador.


Més informació

Legislación sobre seguridad industrial – Legislación nacional
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/default.aspx enllaç web
El Ministeri i amb la col·laboració de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII), pretén fomentar l’accés del públic a la reglamentació de seguretat industrial que s’elabora en aquest departament.
(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Accés lliure. Vegeu data d’actualització a la pàgina principal)

Catalunya - Oficina de Gestió Empresarial (OGE)
http://www.gencat.cat/oge/tramits/index.html enllaç web
L’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya facilita l’accés als tràmits que afecten les instal·lacions i els productes.
(Oficina de Gestió Empresarial. Accés lliure. Actualitzada)

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya