Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Agents de la seguretat > Tallers de reparació de vehicles

Tallers de reparació de vehicles

Els tallers de reparació d’automòbils i dels seus equips i components tenen encomanades les funcions següents:

 • Realitzar les activitats corresponents al manteniment i altres encaminades a la restitució de les condicions normals de l’estat i de funcionament dels vehicles automòbils o d’equips i components d’aquests, en els quals s’hagin posat de manifest alteracions en les condicions esmentades amb posterioritat a l’acabament de la seva fabricació.
 • Realitzar les activitats corresponents a la instal·lació d’accessoris en vehicles automòbils, amb posterioritat a l’acabament de la seva fabricació.
 • Realitzar les activitats corresponents a reformar les característiques inicials dels vehicles.
 • Realitzar les activitats específiques per a cada una de les branques d’activitat següents:
  - De mecànica: treballs de reparació i manteniment, substitució o reforma en el sistema mecànic del vehicle, incloses les seves estructures portants i equips i elements auxiliars excepte l’equip elèctric.
  - D’electricitat: treballs de reparació, substitució o reforma de l’equip elèctric o electrònic de l’automòbil, tant bàsic de l’equip motor, com els auxiliars de l’enllumenat, la senyalització, el condicionament i l’instrumental d’indicació i control.
  - De carrosseria: treballs de reparació, substitució o reforma d’elements de carrosseria portants o no, guarniments i condicionament interior i exterior d’aquests.
  - De pintura: treballs de pintura, revestiment i acabat de carrosseries.
 • Les funcions que els assigni la normativa específica aplicable.

Els tallers de reparació d’automòbils i dels seus equips i components per poder actuar en el territori de Catalunya, han de complir els requisits següents:

 • Tenir la competència tècnica necessària y tenir una persona amb la titulació o certificació que li habiliti pel desenvolupament professional com responsable de taller.
 • Tenir una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers segons les taules adjuntes.
 • Aquells altres requisits que la normativa aplicable pugui establir.

[Taules actualitzables de les pòlisses de responsabilitat civil] pdf


Titulacions i certificacions

Les titulacions i certificacions que habiliten pel desenvolupament professional en l'àmbit de la Seguretat Industrial dels diferents reglaments, s’indiquen a les taules següents:

Reglaments d’instal·lacions

Titulacions
Formació Professional
Titulacions
Formació Ocupacional
Tallers de reparació de vehicles pdf pdf

[Com consultar les taules?] pdf

 

Titulacions que habiliten per a desenvolupar les professions de Responsable i de Tècnic  en Centres Tècnics de Tacògrafs

Accés directe a la professió de tècnic per a Centre Tècnic de Tacògrafs pdf
Accès directe a la professió de Responsable tècnic de Centre Tècnic de Tacògrafs pdf

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya