Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Agents de la seguretat > Tallers de reparació de vehicles

Tallers de reparació de vehicles

Els tallers de reparació d’automòbils i dels seus equips i components tenen encomanades les funcions següents:

 • Realitzar les activitats corresponents al manteniment i altres encaminades a la restitució de les condicions normals de l’estat i de funcionament dels vehicles automòbils o d’equips i components d’aquests, en els quals s’hagin posat de manifest alteracions en les condicions esmentades amb posterioritat a l’acabament de la seva fabricació.
 • Realitzar les activitats corresponents a la instal·lació d’accessoris en vehicles automòbils, amb posterioritat a l’acabament de la seva fabricació.
 • Realitzar les activitats corresponents a reformar les característiques inicials dels vehicles.
 • Realitzar les activitats específiques per a cada una de les branques d’activitat següents:
  - De mecànica: treballs de reparació i manteniment, substitució o reforma en el sistema mecànic del vehicle, incloses les seves estructures portants i equips i elements auxiliars excepte l’equip elèctric.
  - D’electricitat: treballs de reparació, substitució o reforma de l’equip elèctric o electrònic de l’automòbil, tant bàsic de l’equip motor, com els auxiliars de l’enllumenat, la senyalització, el condicionament i l’instrumental d’indicació i control.
  - De carrosseria: treballs de reparació, substitució o reforma d’elements de carrosseria portants o no, guarniments i condicionament interior i exterior d’aquests.
  - De pintura: treballs de pintura, revestiment i acabat de carrosseries.
 • Les funcions que els assigni la normativa específica aplicable.

Els tallers de reparació d’automòbils i dels seus equips i components per poder actuar en el territori de Catalunya, han de complir els requisits següents:

 • Tenir la competència tècnica necessària y tenir una persona amb la titulació o certificació que li habiliti pel desenvolupament professional com responsable de taller.
 • Tenir una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers segons les taules adjuntes.
 • Aquells altres requisits que la normativa aplicable pugui establir.

Taula d'actualització dels imports de les pòlisses de responsabilitat civil per a tallers de reparació de vehicles i altres agents segons l'índex de preus al consum (IPC). Any 2020
Concepte Import €
Tallers de reparació de vehicles de fins a 10 treballadors 282.679.60
Tallers de reparació de vehicles de més de 10 treballadors 565.358.60
Entitats i tallers autoritzats per a la instal·lació i comprovació del funcionament de dispositius de limitació de velocitat de vehicles 74.954,25
Centres tècnics autoritzats per a la instal·lació, verificació, control i inspecció de tacògrafs digitals 61.387,60


Cercador de tallers

Facilita l'accés a les dades de contacte dels tallers de reparació de vehicles inscrits al RASIC – Registre d'Agents de la Seguretat a Catalunya i en situació de alta.

Es poden fer consultes per diferents camps.

Accés a la consulta del Registre

Titulacions i certificacions

Les titulacions i certificacions que habiliten pel desenvolupament professional en l'àmbit de la Seguretat Industrial dels diferents reglaments, s’indiquen a les taules següents:

RESPONSABLE TÈCNIC DE TALLER DE REPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS

Accés via superació examen Generalitat de Catalunya

Quadre accés examen Data d'actualització: 15.10.2020
Competència professional Accés per superació examen Generalitat de Catalunya sense curs previ obligatori Accés per superació examen Generalitat de Catalunya amb curs previ obligatori
Responsable tècnic de taller de reparació de vehicles automòbils
No
Experiència laboral mínima de 1500 dies en total, desenvolupada enels grups de cotització de la seguretat social 1, 2, 3, 8 i o 9 a tallers de reparació de vehicles inscrits al Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) o al Registre corresponent d'una altra Comunitat Autònoma + Curs de 50 hores en entitat docent habiltada a Catalunya. Referència: INSTRUCCCIÓ 5/2020

Via d'accés directe per titulació/ certificació

Responsable tècnic de taller de reparació de vehicles automòbils Data d'actualització: novembre 2020
Titulacions Accés a la taula
Formació Professional 
pdf
Formació Ocupacional 
pdf
Universitària: Enginyeria Industrial (grau o màster) i equivalents 

[Com consultar les taules?] pdf

 

Titulacions que habiliten per a desenvolupar les professions de Responsable i de Tècnic en Centres Tècnics de Tacògrafs

Accés directe a la professió de tècnic per a Centre Tècnic de Tacògrafs pdf
Accès directe a la professió de Responsable tècnic de Centre Tècnic de Tacògrafs pdf

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya