Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Marc normatiu > ITV - Inspecció tècnica de vehicles

ITV - Inspecció tècnica de vehicles

Què regula la inspecció tècnica de vehicles?

“Tant l'article 253 del Codi de la Circulació, substituït per l'article 10 del Reglament General de Vehicles, vigent des del dia 27 de juliol de 1999, com el Reial Decret 2042/1994 estableixen l'obligació que els vehicles matriculats siguin sotmesos a inspecció periòdica. Aquestes inspeccions tenen la missió de comprovar que tant l'estat general, com els elements de seguretat del vehicle, es troben en condicions que li permetin continuar circulant sense que el vehicle constitueixi un perill per als seus ocupants ni per a les altres persones, o per a les coses.”

Font: Pàgina web de la Inspecció Tècnica de Vehicles http://www.gencat.cat/itv/


Per tal de conèixer més sobre la inspecció tècnica de vehicles es recomana l’accés a la web http://www.gencat.cat/itv/, on es poden consultar els apartats següents:

 • Què és la inspecció tècnica de vehicles?
 • Qui la fa a Catalunya?
 • Quins vehicles estan obligats a passar-la?
 • Què cal fer per a passar-la?
 • Resultat de la inspecció
 • Altres inspeccions i reformes de vehicles
 • Campanya de control acústic
 • Altres web d’interès
 • Preguntes més freqüents
 • Suggeriments, queixes o reclamacions
 • Consultes tècniques i administratives
 • Com accedir a la legislació d’inspecció tècnica de vehicles?

Com accedir a la legislació d’inspecció tècnica de vehicles?

Es pot accedir al text complet de totes les disposicions legals relatives a la inspecció tècnica de vehicles a través de l’opció del menú Cercador i també a la web de la inspecció tècnica de vehicles http://www.gencat.cat/itv/


Més informació

Enterprise Automotive industrie. List of directives and regulations
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/directives/index.htm
Pàgina web de la Comissió Europea dedicada a la legislació sobre vehicles.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)


Ministerio del Interior. Inspección técnica de vehículos
http://www.mir.es/SGACAVT/trafico/trafitv/
Pàgina web del Ministeri dedicada a la inspecció tècnica de vehicles.
(Ministerio del Interior. Accés lliure. Actualitzada)


SCAD Plus Armonización técnica para los vehículos a motor
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l21037_es.htm
Pàgina web de la Unió Europea relativa a legislació sobre vehícles.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya