Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Agents de la seguretat > Empreses instal·ladores > Requisits i obligacions

Requisits i obligacions de les empreses instal·ladores

Empreses relacionades amb la instal·lació, manteniment, reparació i recàrrega d’equips a pressió

Concepte
Document
- Centre de recàrrega de botelles d’equips de respiració autònoma en activitats subaquàtiques i en treballs de superfície (REBRA).
pdf pdf pdf
- Centre de recàrrega de gasos de recipients a pressió transportables (RERT).
pdf
- Empresa reparadora d’equips a pressió de categoria 1 (ERP-1).
pdf
- Empresa reparadora d’equips a pressió de categoria 2 (ERP-2)
pdf
- Empresa instal·ladora d’equips a pressió de categoria 1 (EIP-1)
pdf
- Empresa instal·ladora d’equips a pressió de categoria 2 (EIP-2)
pdf
   


Empreses relacionades amb la instal·lació i manteniment en sistemes de protecció contra incendis

Concepte
Document
- Empresa instal·ladora i mantenidora de sistemes de protecció contra incendis (RIPCI)
pdf
- Centres docents en matèria de protecció contra incendis
pdf
   


Empreses relacionades amb la instal·lació, conservació i fabricació d’aparells d’elevació i manutenció

Concepte
Document
- Empresa conservadora d’ascensors (RCAE).
pdf
- Empresa instal·ladora-conservadora de grues-torre (RICGT).
pdf
- Empresa instal·ladora-conservadora de grues mòbils-autopropulsades (RECGA).
pdf
   


Empreses relacionades amb la instal·lació i manteniment d’instal·lacions tèrmiques en els edificis

Concepte
Document
- Empresa instal·ladora i mantenidora d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (REIMITE).
pdf pdf
- Empresa instal·ladora i mantenidora d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (REITE).
pdf
   


Empreses relacionades amb la instal·lació i manteniment d’instal·lacions frigorífiques

Concepte
Document
- Empresa frigorista de nivell 1 (EIF1). Novetat
pdf
- Empresa frigorista de nivell 2 (EIF2). Novetat
pdf
   


Empreses relacionades amb la instal·lacions petrolíferes

Concepte
Document
- Empresa instal·ladora de productes petrolífers de categoria I (REIP-1).
pdf
- Empresa instal·ladora de productes petrolífers de categoria II (REIP-2).
pdf
- Empresa instal·ladora de productes petrolífers de categoria III (REREP).
pdf
   


Empreses relacionades amb la instal·lació d’instal·lacions elèctriques

Concepte
Document
- Empresa instal·ladora de baixa tensió de categoria bàsica (IBTB).
pdf
- Empresa instal·ladora de baixa tensió de categoria especialista (IBTE).
pdf
- Empresa instal·ladora d’alta tensió (AT1).
pdf
- Empresa instal·ladora d’alta tensió (AT2).
pdf
- Empresa instal·ladora de línies d’alta tensió (LAT-1).
pdf
- Empresa instal·ladora de línies d’alta tensió (LAT-2)
pdf
   


Empreses relacionades amb la instal·lació d’instal·lacions de gasos combustibles

Concepte
Document
- Empresa instal·ladora de gasos combustibles de categoria A.
pdf
- Empresa instal·ladora de gasos combustibles de categoria B.
pdf
- Empresa instal·ladora de gasos combustibles de categoria C.
pdf
   
 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya