Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Agents de la seguretat > Agents - General

Agents - General

Els agents de la seguretat són els que intervenen i formen part del sistema de gestió de la seguretat industrial, i cal considerar els següents:

 • Els titulars de les activitats, les instal·lacions o els productes industrials.
 • Els tècnics competents autors del projecte de l’activitat, la instal·lació o el producte industrial o de la seva modificació.
 • Els tècnics competents directors de l’execució del projecte de l’obra o la instal·lació, o de l’execució de la modificació del projecte, que han d’emetre el certificat corresponent si és preceptiu.
 • Els professionals i les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l’operació d’instal·lacions i productes industrials.
 • Les empreses de subministrament d’energia elèctrica, gasos o líquids combustibles i de qualsevol producte o servei el consum del qual requereixi instal·lacions o productes sotmesos a reglaments tècnics de seguretat industrial.
 • Els fabricants o importadors de productes industrials.
 • Els tallers de reparació de vehicles automòbils i dels seus equips i components.
 • Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial.
 • El personal inspector dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial.
 • La resta d’entitats que fan activitats de certificació, assaig, inspecció, avaluació de conformitat, avaluació de riscos, auditoria o formació en matèria de seguretat industrial.


Registre d’Agents de la Seguretat a Catalunya – RASIC

El RASIC té com a finalitat principal, disposar de la informació unificada i necessària sobre els següents agents de la seguretat industrial que actuen a Catalunya:

 • Els operadors de la inspecció: Organismes de control i titulars d’estacions d’ITV.
 • Les entitats d’avaluació de productes industrials.
 • Els professionals i les empreses d’instal·lació, manteniment, reparació i operació d’instal·lacions i productes industrials.
 • Els tallers de reparació de vehicles automòbils.

Per aquest motiu, els agents que vulguin desenvolupar la seva activitat a Catalunya, han de comunicar la seva voluntat de prestar el servei aquí i per tant inscriure's al Registre.

La inscripció s'aplica també per als instal·ladors i empreses instal·ladores, prèviament inscrites a la seva Comunitat Autònoma o País de l'Espai Econòmic Europeu, que vulguin treballar a Catalunya.

Per més informació: Departament d'Empresa i Treball

Tràmits: Oficina de Gestió Empresarial - OGE


Taula d’actualització dels imports de les pòlisses de responsabilitat civil per a tallers de reparació de vehicles segons l’índex de preus al consum (IPC). Any 2021

Entitat

Concepte

Import €

Tallers de reparació de vehicles

Tallers de fins a 10 treballadors

281.266,20

 

Tallers de més de 10 treballadors

562.531,80

 

Entitats i tallers autoritzats per a la instal·lació i comprovació del funcionament de dispositius de limitació de velocitat de vehicles

Entitats i tallers autoritzats per a la instal·lació i comprovació del funcionament de dispositius de limitació de velocitat de vehicles

74.579,50

 

Centres tècnics autoritzats per a la instal·lació, verificació, control i inspecció de tacògrafs digitals

Centres tècnics autoritzats per a la instal·lació, verificació, control i inspecció de tacògrafs digitals

61.080,65

 

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya