Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Quins tràmits? > Simplificació administrativa

Simplificació administrativa

En què consisteix la simplificació administrativa?

La majoria de les administracions han adoptat o estan adoptant mesures de simplificació administrativa, per tal de facilitar les activitats de les empreses.

L’Administració catalana dins del seu pla de simplificació administrativa ha publicat el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica. Aquest Decret persegueix quatre finalitats:

 • Eliminar procediments que es considera que ja no tenen finalitat pública.
 • Simplificar un elevat nombre de procediments administratius i fer que es resolguin en un primer i únic contacte amb la persona interessada.
 • Establir el model integrador de serveis, que ha de permetre que l’empresa es relacioni amb l’Administració amb el menor cost possible, a partir de la disponibilitat de la xarxa de l’Oficina de Gestió Empresarial i l’ús de les tecnologies de la informació.
 • Constituir l’inici d’un mecanisme de transposició de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (DSMI), que prescriu l’eliminació de la regulació que contingui barreres proteccionistes en el sector serveis, però també d’obstacles i càrregues administratives (registres, autoritzacions, etc.).

Per tal de conèixer totes les possibilitats de la tramitació es recomana accedir a la web de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) a partir de l’opció del menú Oficina de Gestió Empresarial

[Text del Decret 106/2008] pdf


L’Administració estatal també està adoptant un conjunt de mesures de simplificació administrativa, en part derivades de la Unió Europea i que ja s’han concretat en diverses actuacions, entre d’altres:

 • Reduir la documentació que han de presentar les empreses i els ciutadans quan han de realitzar algun tipus de tràmit.
 • Avançar en la tramitació electrònica.

[El Pla legislar millor] pdf


Pel que fa a la Unió Europea, s’hi està treballant des de l’any 2003. Entre d’altres, es duen a terme les actuacions següents:

 • Eliminar disposicions legals obsoletes o irrellevants.
 • Codificar: consisteix a publicar textos refosos d’aquelles disposicions que s’han anat modificant.
 • Refondre: consisteix a modificar i refondre alhora una disposició legal.
 • Coregular: consisteix a utilitzar instruments més flexibles a l’hora de legislar; l’ús de les normes europees és un exemple d’aquesta mesura.
 • Publicar reglaments en lloc de directives pot simplificar el procés, estalvia la necessitat que tots els estats membres transposin les directives i garanteix que tots els actors estiguin en les mateixes condicions.Més informació

Generalitat de Catalunya - Serveis i tràmits
http://www.cat365.net/Inici/ServeisEmpreses/?I=1 enllaç web
Pàgina web de la Generalitat des d'on es poden realitzar diversos tràmits en línia.
(Generalitat de Catalunya. Accés lliure. Actualitzada)

Oficina de Gestió Empresarial (OGE)
http://www.gencat.cat/oge/ enllaç web
Pàgina web de l’Oficina de Gestió Empresarial.
(Oficina de Gestió Empresarial. Accés lliure. Actualitzada)

European Commission – Better Regulation
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/simplification_en.htm enllaç web
Pàgina web de la Comissió Europea dedicada a la simplificació administrativa.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)

060.es – Gobierno de España – Guía del Estado - ¿Cómo trabaja la Administración? – Simplificación Administrativa
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/trabaja1_simplificacion enllaç web
Dades aportades pel portal d’informació del Gobierno de España (Ministerio de la Presidencia) sobre la simplificació administrativa.
(Gobierno de España. Accés lliure. Actualitzada)

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya