Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Novetats > Agenda

Agenda

2014

Desembre

• Curs Risc Elèctric: Conceptes Generals (4h). 17 de desembre. Tarragona. Curs organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs Risc Elèctric: Conceptes Generals (4h). 17 de desembre. Tarragona. Curs organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs Manteniment Higiènic Sanitari d'Instal·lacions amb Risc Enfront de la Legionel·la (25h). 15, 16, 17, 18, 19 de desembre. Barcelona. Curs organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs Renovació Formació per al Manteniment Higiènic Sanitari d'Instal·lacions amb Risc Enfront de la Legionel·la (10h). 15 i 16 de desembre. Tarragona. Curs organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs Manteniment i Regulació de Calderes Industrials (12h). 15 i 16 de desembre. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs Renovació Formació per al Manteniment Higiènic Sanitari d'Instal·lacions amb Risc Enfront de la Legionel·la (10h). 11 i 12 de desembre. Barcelona. Curs organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs Pràctic de Calibratge d'Instruments de Temperatura (14h). 10 i 11 de desembre. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs Recuperació de SF6 d'equips de commutació d'alta tensió (16h). 3 i 4 de desembre. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs Seguretat i maniobres en instal·lacions elèctriques. Reial decret 614/2001 (12h). 3 i 4 de desembre. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs Manteniment Higiènic Sanitari d'Instal·lacions amb Risc Enfront de la Legionel·la (25h). 1, 2, 3, 4, 5 de desembre. Tarragona. Curs organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs Assajos No Destructius: Partícules Magnètiques Nivell 2 Directe (40h). 1, 2, 3, 4, 5 de desembre. Tarragona. Curs organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Jornada “Manteniment d'instal·lacions tèrmiques amb gas natural en edificis. Factor d'eficiència energètica”. 1 de desembre, a les 18:30 h. Barcelona. Jornada organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

Novembre

• Curs Compatibilitat Electromagnètica i Seguretat Elèctrica en Automoció, Requisits i Legislació per a vehicles d'elèctrics i de combustió interna (7h). 26 de novembre. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs Compatibilitat Electromagnètica en el disseny d'equips elèctrics i electrònics (7h). 25 de novembre. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs Assajos No Destructius: Ultrasons Nivell I (64h). 24, 25, 26, 27, 28 novembre, 1, 2, 3 de desembre. Sant Joan Despí. Curs organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com/ enllaç web

• Curs Pràctic de Disseny d'Instal·lacions Receptores de Gas (16h). Del 24 de novembre al 3 de desembre. Lleida. Curs organitzat pel Col·legi/Associació d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Curs disseny avançat d’instal·lacions elèctriques. 2a edició (20h). 24, 25 i 26 de novembre i 1 i 2 de desembre. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs “Disseny avançat d’instal·lacions elèctriques. 2a edició” (20 h repartides en 5 sessions de 4h). 24, 25 i 26 de novembre i 1 i 2 de desembre, de 16:30 a 20:30 h. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs Assajos No Destructius: Líquids Penetrants Nivell 2 Directe (40h). 24, 25, 26, 27, 28 de novembre. Tarragona. Curs organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs Norma UNE-EN 1090 Marcatge CE d'Estructures Metàl·liques (8h). 24 i 25 de novembre. Barcelona. Curs organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs Compatibilitat Electromagnètica entorn Domèstic i Industrial: Requisits i legislació (7h). 24 de novembre. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs Inspeccions legals d'instal·lacions industrials (12h). 20 i 21 de novembre. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs homologat de control i prevenció de legionel·la (25h). Del 19 de novembre al 17 de desembre. Vic. Curs organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Més informació: http://www.cambrabcn.org enllaç web

• Curs Teòric-pràctic sobre instal·lacions de fluids obertes a l'atmosfera (8h). Del 18 al 20 de novembre. Lleida. Curs organitzat pel Col·legi/Associació d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Curs Càlcul i disseny de sistemes de climatització (16h). 17, 18, 24 i 25 de novembre. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs oficial per a l'obtenció de la competència professional acreditable d'operador industrial de calderes (50h). 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 i 26 de novembre. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs de Carnet d'Especialista en Instal·lació de Canonades Plàstiques per a Xarxes d'Aigua (36h). Del 17 a 21 de novembre. Barcelona Curso organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs Assajos No Destructius: Inspecció Visual Nivell 2 Directe (40h). 17, 18, 19, 20, 21 de novembre. Sant Joan Despí. Curs organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs Assajos No Destructius: Inspecció Visual Nivell 2 Directe (40h). 17, 18, 19, 20, 21 de novembre. Tarragona. Curs organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs Compatibilitat electromagnètica en màquines. Directiva 2014/30/UE (8h). 13 de novembre. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs Enginyeria avançada del manteniment (143h). Del 12 de novembre de 2014 al 15 d'abril de 2015. Barcelona – semipresencial. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs Enginyeria avançada del manteniment (143h). Del 12 de novembre de 2014 al 15 d'abril de 2015. Barcelona – semipresencial. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs Seguretat i maniobres en instal·lacions elèctriques. Reial decret 614/2001 (12h). 12 i 13 de novembre. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs Pràctic de Calibratge de Masses, Balances i Bàscules (14h). 12 i 13 de novembre. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curso "Guia pràctica d'aplicació del Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis RITE" (100h). On-line, del 11 de novembre al 30 de desembre. Curs organitzat per Bequinor. Més informació: http://bequinor.org enllaç web

• Curs Disseny avançat d'instal·lacions elèctriques (20h). Del 11 al 19 de novembre. Manresa. Curs organitzat pel Col·legi d´Enginyers Tècnics Industrials de Manresa. Més informació: http://www.cetim.cat enllaç web

• Curs Manteniment de bombes centrífugues (8h). 11 de novembre. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs Seguretat Elèctrica: Requisits i Legislació (7). 11 de novembre. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs Abastament d'aigua i xarxes generals d'incendi (8h). 10 i 11 de novembre. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs Avançat d'Atmosferes Explosives (ATEX) (12h). 10 i 11 de novembre. El Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs Seguretat Elèctrica en el disseny d'equips elèctrics i electrònics (7h). 10 de novembre. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs ATEX: Implantació del Document de Protecció contra Explosions (4h). 6 de novembre. Tarragona. Curs organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curso Maneig i Manutenció de Plataformes Elevadores (8h). 5 de novembre. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs Eficiència energètica en instal·lacions de climatització. 2a edició (12h). 4, 6 i 11 de novembre. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs de formació per preparar l'examen de Conseller de Seguretat. ADR (10h). 4 i 11 de novembre. Viladecans. Curs organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Més informació: http://www.cambrabcn.org enllaç web

Octubre

• Curs Manteniment en màquines elèctriques rotatives (7h ½). 30 d'octubre. Barcelona. Curs organitzat per AEM. Més informació: http://www.aem.es enllaç web

• Curs Obligacions legals del manteniment d'instal·lacions (16h). 29 i 30 d’octubre. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs Pràctic de Calibratge d'Instruments de Mesura Dimensional (14h). 29 i 30 d'octubre. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs Manteniment legal d'instal·lacions de climatització (12h). 29 i 30 d'octubre. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques (8h). 28 d’octubre. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• II “Curs Luminotècnia aplicada Ramon San Martin” (32h). 27 i 29 d’octubre i 3, 5, 10, 12, 17 i 18 de novembre. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs Reglament d'Equips a Pressió. Directiva 97/23 CE (12h). 27 i 28 d'octubre. El Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs Renovació Formació per al Manteniment Higiènic Sanitari d'Instal·lacions amb Risc Enfront de la Legionel·la (10h). 27 i 28 d'octubre. Tarragona. Curs organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs Riscos en l'emmagatzematge de productes químics (10h). 22 i 23 d’octubre. Barcelona. Curs organitzat per INSHT. Més informació: http://www.insht.es enllaç web

• 2a. Edició Curs Superior d'Especialització en Instal·lacions (80h). Del 20 d'octubre al 18 de desembre. Barcelona. Curs organitzat per Gremi d'Instal·ladors de Barcelona, Escola Gremial d'Instal·ladors d'Electricitat i Fontaneria i Enginyers BCN. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs oficial per a l'obtenció de la competència professional acreditable d'operador industrial de calderes (50h). 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 i 29 d'octubre. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs bàsic de soldadura per arc i MIG/TIG (40h). 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 i 29 d'octubre. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs Elaboració de projectes elèctrics de Baixa Tensió (16h). 20, 21, 27 i 28 d'octubre. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs de Carnet d'Especialista en Instal·lació de Canonades Plàstiques per a Xarxes d'Aigua (36h). Del 20 a 24 d'octubre. Barcelona Curso organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs Manteniment Higiènic Sanitari d'Instal·lacions amb Risc Enfront de la Legionel·la (25h). 20, 21, 22, 23, 24 d'octubre. Tarragona. Curs organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs Peritatges: valoració de màquines i instal·lacions (12h). Del 20 a 22 d’octubre. Manresa. Curs organitzat pel Col·legi d´Enginyers Tècnics Industrials de Manresa. Més informació: http://www.cetim.cat enllaç web

• Curs Renovació Formació per al Manteniment Higiènic Sanitari d'Instal·lacions amb Risc Enfront de la Legionel·la (10h). 20 i 21 d'octubre. Barcelona. Curs organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs d'ATEX Avançat (16h). 15 i 22 d’octubre. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs Operador de Calderes Industrials (12h) 14 i 15 d'octubre. El Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs Manteniment específic en zones classificades ATEX (8h). 14 d'octubre. Barcelona. Curs organitzat per AEM. Més informació: http://www.aem.es enllaç web

• Curs Renovació i control de la legionel·la (10). 13 i 20 d’octubre. Berga. Curs organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Més informació: http://www.cambrabcn.org enllaç web

• Curs Assajos No Destructius: Líquids Penetrants Nivell 2 Directe (40h). 13, 14, 15, 16, 17 d'octubre. Sant Joan Despí. Organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs Manteniment Higiènic Sanitari d'Instal·lacions amb Risc Enfront de la Legionel·la (25h). 13, 14, 15, 16, 17 d'octubre. Barcelona. Curs organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs pràctic de mesures elèctriques (12h). 13, 14 i 15 d’octubre. Barcelona Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs Seguretat de màquines: Pautes d' actuació de l'usuari (8h). 9 d’octubre. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs Seguretat i maniobres en instal·lacions elèctriques. Reial decret 614/2001 (12h). 8 i 9 d'octubre. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Jornada “El cicle de vida de les instal·lacions i el seu manteniment expert”. 9 d’octubre a les 18:30h. Barcelona. Jornada organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs ATEX: Conceptes Generals (8h). 8 d'octubre. Tarragona. Curs organitzat per SGS ACADEMY. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs Ruixadors automàtics (8h). 7 i 8 d’octubre. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs Manteniment de bombes centrífugues (8h). 7 d'octubre. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs “Instal·lacions Frigorífiques” (16h) 6 i 7 d'octubre, de 9 a 14h i de 15:30 a 19:30h. Lleida. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Curs Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics (100h). Del 6 d'octubre al 9 de novembre. On-line. Curs organitzat per Bequinor. Més informació: http://bequinor.org enllaç web

• Curs Inspecció d’instal·lacions elèctriques. punts crítics a controlar (12h). 6, 7 y 8 d’octubre. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs Instal·lacions Frigorífiques (16h). 6 i 7 d'octubre. Lleida. Curs organitzat pel Col·legi/Associació d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Curs Bàsic d'Atmosferes Explosives (ATEX) (8h). 2 d'octubre. El Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs Conseller de seguretat en transport de mercaderies perilloses - ADR. Curs de preparació a l'examen oficial de la Generalitat (60h). 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 d'octubre y 3, 5, 10, 12, 17 i 19 de novembre. Terrassa. Curs organitzat per la Cambra de Comerç de Terrassa. Més informació: http://www.cambraterrassa.es enllaç web

• Curs oficial per a l'obtenció de la competència professional acreditable d'operador industrial de calderes (50h). 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 10 d'octubre. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs Nou Reglament d'instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió (8h) 1 i 2 d’octubre. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

Setembre

• Jornada Nou Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics i les seves ITCs. 30 de setembre, de 9:30 a 13:25 h i de 15:15 a 18:30 h. Barcelona. Jornada organitzada en el marc de la Fira Expoquimia per Bequinor. Més informació: http://bequinor.org enllaç web

• Curs Reglament Seguretat de les Instal·lacions Frigorífiques (12h). 29 i 30 de setembre. El Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs Manteniment i Regulació de Calderes Industrials (12h). 29 i 30 de setembre. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE (12h). Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs Multifase carretera - aeri . ADR – IATA (5h). 29 de setembre. Viladecans. Curs organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Més informació: http://www.cambrabcn.org enllaç web

• Curs "Guia pràctica d'aplicació del Reglament de Seguretat d'Instal·lacions Frigorífiques RSIF" (100h). On-line, del 22 de setembre al 3 de novembre. Curs organitzat per Bequinor. Més informació: http://bequinor.org enllaç web

• Curs Disseny i càlcul d'instal·lacions d'energia solar tèrmica (20h). Del 22 al 30 de setembre. Manresa. Curs organitzat pel Col·legi d´Enginyers Tècnics Industrials de Manresa. Més informació: http://www.cetim.cat enllaç web

Juliol

• Curs "Quantificació i seguiment d'estalvis elèctrics. Mètodes de càlcul” (5h). 9 de juliol de 2014, de 9 a 14 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs “Reglament d'Equips a Pressió. REP” (5h). 9 de juliol, de 9 a 14 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs “ Introducció a la gestió de manteniment” (10h). 8 i 10 de juliol, de 9 a 14 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs Pràctic de Calibratge de Masses, Balances i Bàscules (14h). 7 i 8 de juliol, de 9:30 a 13:30 h i de 15 a 18 h. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs Pràctic de Mesures elèctriques. 3 i 10 de juliol, de 9:30 a 16:30h. Sabadell. Curs organitzat per la Delegació del Vallès del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs d’aspectes tècnics de seguretat (10h). 1 i 3 de juliol, de 9 a 14h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://www.eic.cat enllaç web

Juny

• Curs de Projectes d'enginyeria de telecomunicació (16h). 30 de juny i 1, 2 i 3 juliol, de 16 a 20 h. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs sobre el Nou Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics (Reial Decret 105/2010). Interpretació Pràctica de les ITC-MIE APQ (12h). 26 i 27 de juny de 8:30 a 14:30 h. El Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs “Renovació i control de la legionel·la (10h). 26 i 27 de juny, de 9 a 14h. Berga. Curs organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Més informació: http://www.cambrabcn.org enllaç web

• Curs Pràctic de Calibratge de Masses, Balances i Bàscules (14h). 25 i 26 de juny, de 9:30 a 13:30 h i de 15 a 18 h. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs de Proteccions Diferencials (12h). 19 i 20 de juny. Dijous de 9:30 a 13:30 h i 15:30 a 19:30 h i Divendres de 9.30 a 13.30 h. Vilanova i la Geltrú. Curs organitzat per Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú. Més informació: http://www.cetivg.cat enllaç web

• Curs bàsic de soldadura per arc i MIG/TIG (40h). 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30 de juny, de 8:30 a 13:30 h. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs Teòric-pràctic sobre instal·lacions de fluids en recirculació. No obertes a l'atmosfera. Del 17 al 19 de juny, de dimarts a dijous de 17 a 21 h. Lleida. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Curs “Multifase carretera - aeri (ADR - IMDG)” (6h), 17 de juny a les 9 a 15h. Viladecans. Curs organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Més informació: http://www.cambrabcn.org enllaç web

• Curs de Manteniment legal d'instal·lacions de climatització (12h). 16 i 17 de juny, de 8:30 a 14:30 h. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs sobre operador de planta química (40 h). Del 16 de juny al 22 de juliol, dimarts i dijous, de 9:30 a 13:30 h. Tarragona. Curs organitzat pel Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Tarragona. Més informació: http://www.cetit.cat enllaç web

• Curs de RITE, versió consolidada setembre 2013 (30h). En línea, del 16 al 29 de juny. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Curs d’instal·lacions tèrmiques de Biomassa (20h). Del 16 al 19 de juny, de 16 a 20 h, i 20 de juny de 9:30 a 13:30 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Jornada “El manteniment normatiu electromecànic i la seva implantació a la gestió integrada del manteniment”. 16 de juny a les 18:30h. Jornada organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs Bàsic d'Atmosferes Explosives (ATEX) (8h). 12 de juny, de 9 a 15h. El Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs de tècniques de manteniment predictiu (8h). 11 i 12 de juny, de 16 a 20 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs de Seguretat Funcional i Sistemes Instrumentats de Seguretat (8h). 11 de juny, de 9:30 a 14 h. i de 15 a 19 h. Barcelona. Jornada organitzada per Bequinor. Més informació: http://bequinor.org enllaç web

• Curs del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques (8h). 11 de juny de 8:30 a 17:30 h. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://bequinor.org enllaç web

• Curs del Reglament d'Equips a Pressió. Directiva 97/23 CE (12h). 10 i 11 de juny de 8:30 a 14:30 h. El Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://bequinor.org enllaç web

• Debat Tècnic: Responsabilitats legals que afecten al Manteniment. 10 de juny, de 9:30 a 14 h. Barcelona. Debat organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs d'introducció al marcatge ce d'estructures metàl·liques segons la norma UNE-EN 1090-1 (6h). 6 de juny, de 8:30 a 14:30 h. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs de disseny avançat d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió (20h). 4, 5, 10, 11 i 12 de juny, de 16 a 20h. Barcelona. Curs organitzat per l'Asociación Electrotécnica Española (AEE). Més informació: http://www.electrotecnia.org enllaç web

• Curs de compatibilitat Electromagnètica i Seguretat Elèctrica en Automoció, Requisits i Legislació per a vehicles d'elèctrics i de combustió interna (7h). 4 de juny, de 9:30 a 13:30 h i de 15 a 18 h. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs de compatibilitat Electromagnètica i Seguretat Elèctrica en Automoció, Requisits i Legislació per a vehicles d'elèctrics i de combustió interna (7h). 4 de juny, de 9:30 a 13:30 h i de 15 a 18 h. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs “Infraestructures Comunes de Telecomunicacions, ICT” (16h). Del 3 al 12 de juny, dimarts i dijous, de 16 a 20 h.Manresa. Curs organitzat pel Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Manresa. Més informació: http://www.cetim.cat enllaç web

• Curs de compatibilitat electromagnètica en el disseny d'equips elèctrics i electrònics (7h). 3 de juny, de 9:30 a 13:30 h i de 15 a 18 h. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs de Manteniment i eficiència energètica en les instal·lacions de climatització. 2ª edició (16h). 2, 4, 10 i 12 de juny, de 17 a 21 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs “Inspeccions reglamentàries de seguretat industrial” (8h). 2 i 4 de juny, de 16 a 20 h. Tarragona. Curs organitzat per la Demarcació de Tarragona del Col•legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://www.enginyerstarragona.com enllaç web

• Curs de compatibilitat Electromagnètica entorn Domèstic i Industrial: Requisits i legislació (7h). 2 de juny, de 9:30 a 13:30 h i de 15 a 18 h. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

Maig

• Curs sobre el Nou Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (Reial decret 238/2013) (12h). 29 i 30 de maig de 8:30 a 14:30 h. El Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Jornada de Comunicació de crisi en escenaris SEVESO (8h). 27 de maig, de 9:30 a 14 h i de 15 a 19 h. Barcelona. Jornada organitzada per Bequinor. Més informació: http://bequinor.org enllaç web

• Curs de manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions de risc enfront de legionel·la (25h). 26, 27, 28, 29, 30 de maig de 8:30 a 13:30 h. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs d’instal·lacions tèrmiques de Biomassa (20h). 26, 27, 28, 29, de 16 a 20 h i 30 de maig, de 9:30 a 13:30 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs del Reglament d'Equips a Pressió. Directiva 97/23 CE (12h). 26 i 27 de maig de 8:30 a 14:30 h. El Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Conferència La importància del diagnòstic per a un manteniment eficient dels actius elèctrics 26 de maig, a les 18:30 h. Barcelona. Conferència organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs homologat de control i prevenció de legionel·la (25h). Divendres, del 23 maig al 20 de juny, 09 a 14h. Vilafranca del Penedès. Curs organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Més informació: http://www.cambrabcn.org enllaç web

• Curs Pràctic de Calibratge d'Instruments de Mesura Dimensional (14h). 21 i 22 de Maig de 2014, de 9:30 a 13:30h i de 15 a 18 h. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs d’Atmosferes explosives ATEX. 20 i 27 de maig, de 9 a 18 h. Sabadell. Curs organitzat per la Delegació del Vallès del Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://www.eic.cat enllaç web

• Curs d’aspectes tècnics de seguretat en màquines noves i en ús (8h). 20 i 22 de maig, de 17 a 21 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col•legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs d’elaboració de projectes d'Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (16h). 19, 20, 21 i 22 de maig, de 16 a 20 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs del Nou Reglament Europeu de Productes de la Construcció. Marcatge CE (8h). 14 de maig, de 9 a 18 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs per a l'obtenció del carnet professional d'operador industrial de calderes (50h). 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, de maig, 8:30 a 13:30 h. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs d’elaboració de projectes tècnics en matèria d'incendis (16h). 12, 13, 19 i 20 de maig, de 16 a 20 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs de manteniment de bombes centrífugues (8h). 8 de maig, de 8:30 a 17:30 h. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• 5ª Jornada tècnica sobre el manteniment en la indústria alimentària. 7 de maig. Barcelona. Jornada organitzada per AEM. Més informació: http://www.aem.es enllaç web

• Curs Pràctic de Mesures elèctriques. 6, 8 i 13 de maig, de 16 a 20 h. Sabadell. Curs organitzat per la Delegació del Vallès del Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://www.eic.cat enllaç web

• Curs d'inspeccions legals d'instal·lacions industrials (12h). 6 i 7 de maig, 8:30 a 14:30 h. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs pràctic de Calibratge d'Instruments de Temperatura (14h). 5 i 6 de Maig, de 9:30 a 13:30 h i de 15 a 18 h. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Conferència Detecció i eliminació d’incidències en instal·lacions elèctriques. Casos pràctics. 5 de maig, a les 18:30 h. Barcelona. Conferència organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Conferència Soluciona per a la gestió d’energies a la indústria. 5 de maig, a les 19 h. Barcelona. Conferència organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

Abril

• Curs de Compatibilitat electromagnètica en màquines. Directiva 2014/30/UE (8h). 29 d’abril, de 9 a 18 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Conferència Procediment de nous subministraments d’Endesa Distribución Eléctrica. 28 d’abril, a les 18:30 h. Barcelona. Conferència organitzada pel Col•legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs d’instal•lacions de calderes de biomassa per usos tèrmics (20h). 24 i 28 d'abril i 5, 8 i 12 de maig, Dilluns i dijous de 9 a 13 h. Girona. Curs organitzat per la Demarcació de Girona del Col•legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://girona.eic.cat enllaç web

• Curs Avançat d'Atmosferes Explosives (ATEX) (12h). 24 i 25 d’abril, de 9 a 18h. El Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs de redacció i càlculs d'un projecte tipus en MT (6h). 24 d’abril, de 15 a 21 h. Manresa. Curs organitzat pel Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Manresa. Més informació: http://www.cetim.cat enllaç web

• Curs de seguretat i maniobres en instal·lacions elèctriques Reial decret 614/2001 (12h). 23 i 24 d'abril, de 8:30 a 14:30 h. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Jornada tècnica sobre esquemes de principi dins de les instal·lacions tèrmiques com a part d'un projecte. 23 d’abril a les 19 h. Tortosa. Jornada organitzada pel Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Tarragona. Més informació: http://www.cetit.cat enllaç web

• Curs d'atmosferes explosives (8h). 22 d'abril, de 8:30 a 17:30 h. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://mailing.atisae.com enllaç web

• Curs d’elaboració de projectes elèctrics de Baixa Tensió (16h). 7, 8, 9 i 10 d’abril, de 16 a 20h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

Març

• Curs Nou Reglament Productes de la Construcció (7h). 31 de març, de 9:30 a 13:30h i de 15 a 18h. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs Reglament d’Equips a Pressió. Directiva 97/23 CE (12h). (12h). 27 i 28 de març, de 8:30 a 14:30. Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs de compatibilitat electromagnètica i seguretat elèctrica en automoció, Requisits i legislació per a vehicles d'elèctrics i de combustió interna (7h). 26 de març, de 9:30 a 13:30h i de 15 a 18h. Barcelona. Curs organitzat per Applus. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs de Ruixadors automàtics (8h). 25 i 26 de març, de 16 a 20h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs de compatibilitat electromagnètica en el disseny d'equips elèctrics i electrònics (7h). 25 de març, de 9:30 a 13:30h i de 15 a 18h. Barcelona. Curs organitzat per Applus. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs d'implantació del marcat ce dels productes de la construcció (14h). 24 i 25 de març, de 9.30 a 13.30h i de 15 a 18h. Barcelona. Curs organitzat per Applus. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs de compatibilitat electromagnètica en l'entorn domèstic i industrial: Requisits i legislació (7h). 24 de març, de 9:30 a 13:30h i de 15 a 18h. Barcelona. Curs organitzat per Applus. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs d’Obligacions legals del manteniment d'instal•lacions (16h). 19 i 20 de març, de 9 a 18h (dinar inclòs). Barcelona. Curs organitzat pel Col•legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Curs organitzat per Applus. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• II Curs Enginyeria de Manteniment en Planta Química (132h). Del 18 de març al 17 de juny. Tarragona. Asociación Española de Mantenimiento (AEM). Més informació: http://www.aem.es enllaç web

• Curs Atmosferes explosives – ATEX. Barcelona (16h), 17, 18, 19 i 24 de març, de 17 a 21h. Barcelona. Col•legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs de Seguretat Elèctrica: Requisits i legislació (7h). 11 de març, de 9:30h a 13:30h i de 15 a 18h. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs de càlcul i disseny de sistemes de climatització (16h). 10, 11, 17 i 18 de març, de 16 a 20h. Barcelona. Curs organitzat pel Col•legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs de seguretat elèctrica en el disseny d'equips elèctrics i electrònics (7h). 10 de març, de 9:30 a 13:30h i de 15 a 18. Barcelona. Curs organitzat per Applus. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Seminari Càlcul d’il•luminació en interiors (5h). 10 de març, de 9 a 14h. Barcelona Seminari organitzat per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. Més informació: http://www.insht.es enllaç web

Febrer

• 2ª Jornada Informativa Aplicació i desenvolupament del Reglament de seguretat per plantes i instal.lacions frigorífiques (RD138/2011). 26 de febrer, de 17:30 a 20h. Barcelona. Jornada organitzada per la Taula consultiva d'instal•lacions frigorífiques. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Jornada Coneixement en Manteniment. 25 de febrer de 9:30 a 18:30h. Barcelona. Jornada organitzada pel Col•legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs Reglament d’emmagatzematge de productes químics (RD 379(2001). Interpretació pràctica de las ITC-APQ (12h). 24 i 25 de febrer, de 8:30 a 14:30. Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs de quantificació i seguiment d'estalvis elèctrics. Mètodes de càlcul (5h). 21 de febrer, de 09:30 a 14:30h. Barcelona. Curs organitzat pel Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs de proteccions diferencials en Instal•lacions elèctriques 1ª part (12h). 18, 25 i 27 de febrer, de 16 a 20h. Sabadell. Curs organitzat per la Delegació del Vallès del Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://www.eic.cat enllaç web

• Curs de proteccions diferencials (12h). 17, 19 i 24 de febrer, de 17 a 21h. Barcelona. Curs organitzat pel Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs d’aspectes tècnics de seguretat de màquines (8h). 17 i 18 de febrer, de 16 a 20 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs d’introducció a la gestió de manteniment (8h). 13 de febrer, de 9 a 18 h (inclou dinar). Barcelona. Curs organitzat pel Col•legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs d'enginyeria legal (54h). Semipresencial. Tots els dilluns des del 10 de febrer al 12 de juny i els dijous 8 i 29 de maig i 12 de juny, de 18 a 21 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col•legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs d’adequació de màquines. Directiva 2006/42/CE (12h). 10 i 11 de febrer, de 8:30 a 14:30. Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs d'ATEX avançat (16h). 5 i 12 de febrer, de 9 a 18 h (dinar inclòs) Barcelona. Curs organitzat pel Col•legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

Gener

• Curs d’eficiència energètica en instal·lacions de climatització (12h). 27, 28 i 29, de 17:00 a 21:00h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs de disseny avançat en instal·lacions elèctriques (20h). 22, 23, 29, 30, de 15:00 a 20:00h. Lleida. Curs organitzat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Curs d’elaboració de projectes d'infraestructures de Telecomunicacions (ICT's) ( 20 h). 21, 23, 28, 30 de gener i 4 de febrer, de 16:00 a 20:00h. Sabadell. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Delegació del Vallès. Més informació: http://www.eic.cat enllaç web


2013

Desembre

• Curs de compatibilitat electromagnètica i seguretat elèctrica en automoció, Requisits i legislació per a vehicles d'elèctrics i de combustió interna. 18 de desembre, de 9:30 a 13:30h i de 15:00 a 18:00h . Barcelona. Curs organitzat per Applus. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs de compatibilitat electromagnètica en el disseny d'equips elèctrics i electrònics. 17 de desembre, de 9:30 a 13:30h i de 15:00 a 18:00h. Barcelona. Curs organitzat per Applus. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs de compatibilitat electromagnètica en l'entorn domèstic i industrial: Requisits i legislació. 16 de desembre, de 9:30 a 13:30h i de 15:00 a 18:00h. Barcelona. Curs organitzat per Applus. Curs organitzat per Applus. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs de Manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions amb risc enfront de la Legionel·la. 25h. Del 9 al 13 de desembre. Barcelona. Curs organitzat per Grup SGS Espanya. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs de mesures elèctriques. 2ª part. 10 i 11 de desembre, 10 de desembre de 17:00 a 21:00h i 11 de desembre de 9:00 a 13:00h i de 14:30 a 18:30h. Lleida. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Curs de seguretat elèctrica: Requisits i legislació. 10 de desembre, de 9:30 a 13:30h i de 15:00 a 18:00h. Barcelona. Curs organitzat per Applus. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs de seguretat elèctrica en el disseny d'equips elèctrics i electrònics. 9 de desembre, de 9:30 a 13:30h i de 15:00 a 18:00h. Barcelona. Curs organitzat per Applus. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs avançat d'atmosferes explosives (ATEX). 4 i 5 de desembre, de 9:00 a 15:00h. El Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs d'actualització de la formació per al manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions amb risc enfront de la Legionel·la. 10h. 3 i 4 de desembre. Barcelona. Curs organitzat per Grup SGS Espanya. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

Novembre

• Curs sobre el nou Reglament de productes de la construcció. 28 de Novembre, 9:30 a 13:30h i de 15:00 a 18:00h. Barcelona. Curs organitzat per Applus. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs Avançat d'Atmosferes Explosives (ATEX). 12h. 27 i 28 de novembre. Girona. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com/es enllaç web

• Curs sobre la normativa d’elaboració de projectes d’infraestructures comunes de telecomunicació (ICT) (15h). Del 26 al 28 (de dimarts a dijous), de 18:30 a 21:30. Tarragona. Curs organitzat per Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona. Més informació: http://www.cetit.cat enllaç web

• Curs del Nou Reglament de Seguretat de les Instal·lacions Frigorífiques (12h). 20 i 21 de 8:30 a 14:30h. El Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs de màquines i equips de treball: Directiva CE i RD 1215/97 (20h). 19 i 20, de 17:00 a 20:00h. Manresa. Curs organitzat per Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa. Més informació: http://www.cetim.cat enllaç web

• Curs de Manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions amb risc enfront de la Legionel·la. 25h. Del 18 al 22 de novembre. Barcelona. Curs organitzat per Grup SGS Espanya. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs d'enginyeria avançada de manteniment. Del 12 de novembre 2013 al 25 de març 2014, els dimarts de 18:00 a 21:00 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs d'enginyeria legal. Del 7 de novembre de 2013 al 20 de març de 2014, de 18:00 a 21:00h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d?Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs de postgrau en climatització. Del 4 de novembre al 19 de desembre (60 h). Barcelona. Curs organitzat pel Centre Experimental de Refrigeració i Climatització de la UPC. Més informació: http://cerc.upc.es enllaç web

• Curs de disseny avançat d’instal·lacions elèctriques. 24h. 4, 5, 11, 12 i 18 de novembre de 2013, de 16:30 a 20:30h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs de gestió del contracte de manteniment de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 4 i 5 de novembre de 9:00 a 13:00h. Manresa. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

Octubre

• Curs ATEX: Conceptes generals. 30 d'octubre de 9:00 a 13:00h. Tarragona. Curs organitzat per Grup SGS Espanya. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs pràctic de proteccions diferencials. 28, 29 i 30 d'octubre de 2013, de 16:00 a 20:00h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs d'implantació del marcat ce dels productes de la construcció. 28 i 29 d'Octubre de 2013, de 9.30 a 13.30h i de 15.00 a 18.00h. Barcelona. Curs organitzat per Applus. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs de Projectes de Fred Industrial. 54h. Del 22 d’octubre al 19 de desembre de 2013 (22, 24, 29 i 31 d’octubre, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de novembre i 3, 5, 10, 12, 17 i 19 de desembre), dimarts i dijous de 19:00 a 21:00h. Lleida. Curs organitzat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Curs de càlcul i disseny de sistemes de climatització. 21, 22, 23 i 24 d'octubre, de 16:00 a 20:00h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs de manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions de risc enfront de la Legionel·la. A partir del 21 d’octubre, dilluns, dimecres i dijous de 19:00a 222:00h, 25h. Barcelona. Curs organitzat pel Gremi d'Instal·ladors de Barcelona - Escola Gremial d'Instal·ladors d'Electricitat i Fontaneria. Més informació: http://www.egibcn.net/ enllaç web

• Curs d’Informació del Risc Químic. CLP-SGA. Del 20 al 24 d’octubre de 2013, de 9:00 a 14:00h. Barcelona. Curs organitzat pel Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Més informació: http://www.insht.es enllaç web

• Curs d’elaboració de projectes elèctrics de Baixa Tensió. 18, 19, 25 i 26 de novembre, de 16:00 a 20:00h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs de disseny avançat en instal·lacions elèctriques. 20h. Del 16 al 24 d’octubre de 2013, dimecres i Dijous: 16, 17, 23, 24 d’octubre, de 15:00 a 20:00h. Lleida. Curs organitzat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Curs de gestió del Contracte de Manteniment de les Instal·lacions Tècniques d'Edificis, Calefacció i Climatització. 8h. 16 i 17 d'octubre. Tarragona. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com/es enllaç web

• Curs de reparació de calderes, escalfadors i cuines a gas. A partir del 15 d’octubre, dimarts i dijous de 18:00 a 21:00h, 20h. Barcelona. Curs organitzat pel Gremi d'Instal·ladors de Barcelona - Escola Gremial d'Instal·ladors d'Electricitat i Fontaneria. Més informació: http://www.egibcn.net/ enllaç web

• Curs d’operador de calderes. Del 14 d’octubre al 27 de novembre. Octubre: 14, 16, 21, 23, 28, 30 (dilluns i dimecres de 18:30 a 21:30h) Novembre: 4, 6, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 (dilluns i dimecres de 18:30 a 21:30h i els divendres 15 i 22 de novembre de 16:00 a 20:00h). Lleida. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Curs de formació bàsica en serveis i infraestructures de telecomunicació. 14, 16, 21 i 23 d'octubre (dilluns i dimecres), de 15:30 a 19:30h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs de gestió del contracte de manteniment de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 14 i 15 d'octubre de 9:00 a 13:00h. El Prat de Llobregat. Curs organitzado per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs de proteccions diferencials, 12h. Del 14 a 21 d’octubre, dilluns i dimecres de 17:00 a 21:00h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona. Més informació: http://www.cetig.cat enllaç web

• Curs d'adequació de màquines. Directiva 2006/42/CE. 9 d'octubre de 8:30 a 17:30h. Manresa. Curs organitzado per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs d’adequació de Màquines. Directiva 2006/42/CE. 9 d’octubre de 8:30 a 17:30h. Manresa. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Jornada sobre la gestió dels nous subministraments per Endesa Distribución Eléctrica. 9 d’octubre, de 17:30 a 19:30h. Girona. Jornada organitzada pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona. Més informació: http://www.cetig.cat enllaç web

• Curs d'actualització de la formació per al manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions amb risc enfront de la Legionel·la. 10h. 8 i 9 d'octubre. Barcelona. Curs organitzat per Grup SGS Espanya. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs de Seguretat de màquines: Normativa i adequació dels equips de treball. 7, 9, 14 i 16 d'octubre de 2013, de 16:00 a 20:00h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs de riscos en l'Emmagatzematge de Productes Químics. 10h. 2 i 3 d'octubre. Barcelona. Curs organitzat per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. Més informació: http://www.insht.es enllaç web

• Curs de Automatismes pneumàtics, oleohidràulics i de buit. (semi-presencial). 50h. Del 1 al 25 d’octubre de 2013, divendres de 16:30 a 21:30h i dies presencials: 4, 18, 25. Lleida. Curs organitzat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• 1r. Curs Superior d'Especialització en Instal·lacions de Subministrament, Distribució i Evacuació d'aigua sanitària en edificis. 80h. Octubre – desembre. Curs organitzat pel Gremi d'Instal·ladors de Barcelona - Escola Gremial d'Instal·ladors d'Electricitat i Fontaneria. Més informació: http://www.egibcn.net/ enllaç web

Setembre

• Curs de Manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions amb risc enfront de la Legionel·la. 25h. Del 30 de setembre al 4 d'octubre. Barcelona. Curs organitzat per Grup SGS Espanya. Més informació: https://learning.sgs.com enllaç web

• Curs de càlcul i disseny de sistemes de climatització. 30 de setembre i 1, 7 i 8 d'octubre, de 16:00 a 20:00h. Barcelona. Curs organitzat pel Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs de gestió del Contracte de Manteniment de les Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió. 8h. 19 i 20 de setembre. Girona. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com/es enllaç web

• Curs de mesures elèctriques. 12h. 18, 19 i 20 de setembre, 18 de setembre: 15:30h a 19:30h - Dijous 19 de setembre: 15:30h a 19:30h - Divendres 20 de setembre: 9:00 a 13:00h. Girona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, Demarcació de Girona. Més informació: http://girona.eic.cat enllaç web

• Curs de vàlvules de control hidràulic. (semi-presencial). 15h. Del 12 al 30 de setembre de 2013, dies Presencials: 25 de setembre, de 17:00 a 21:30h. Lleida. Curs organitzat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Curs de mesures elèctriques. 2a part. 12h. 9 i 10 de setembre de 2013, 9 de setembre de 17:00 a 21:00h i 10 de setembre de 9:00 a 13:00h i de 14:30 a 18:30h. Lleida. Curs organitzat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Curs de Requisits legals a les empreses, legalitzacions i manteniments reglamentaris. Seguretat en el disseny, nous projectes d’obres i instal·lacions. 2a edició. 8h. 17 i 24 de setembre de 2013, de 16:00 a 20:00h. Manresa. Curs organitzat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa. Més informació: http://www.cetim.cat enllaç web

Agost

• Curs d’operador de calderes. 50h. Del 27 d’agost al 8 d’octubre de 2013 (Agost: 27, 28 de 16:00 a 21:30h - Setembre: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 de 18:30 a 21:30h (dm. i dj.), i 20 de 16:00 a 21:30h (dv) - Octubre: 1, 3 de 18:30 a 21:30h i 8 d’octubre de 18:30 a 22:00h (dm. i dj.). Lleida. Curs organitzat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

Juliol

• Jornada: L'electricitat que ens mou. 19 de juliol a les 9:00h. Mataró. Jornada organitzada per l’Escola Universitària Politècnica de Mataró. Més informació: http://electricitat-uniestiu.eventbrite.es/ enllaç web

• Curs del nou Reglament de Seguretat d'Instal·lacions Frigorífiques. 8 i 9 de juliol de 9:00 a 15:00h. 12h. El Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com/es enllaç web

Juny

• Curs sobre instal·lacions elèctriques en alta tensió i centres de transformació. Del 18 al 20 de juny de 2013, de dimarts a dijous de 17:00 a 21:00h. Lleida. Curs organitzat pel Col·legi/Associació d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Conferència Tertúlies de la construcció. Problemàtica de les instal·lacions. 18 de juny de 2013 a les 19:00h. Conferència organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Conferència Comptadors intel.ligents per ciutats intel·ligents. 17 de juny de 2013 a les 18:30h. Conferència organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

• Curs sobre Interpretació dels certificats de calibratge, criteris d'acceptació i rebuig. 13 de juny, de 10:00 a 19:00 h (horari orientatiu). Barcelona. Curs organitzat per la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII). Més informació: http://www.f2i2.net enllaç web

• Curs sobre Sistemes de gestió dels mesuraments. Pla de calibratge, trazabilidad i gestió d'equips. 12 de juny, de 10:00 a 19:00 h (horari orientatiu). Barcelona. Curs organitzat per la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII). Més informació: http://www.f2i2.net enllaç web

Maig

• Curs de quantificació i seguiment d'estalvis elèctrics. Mètodes de càlcul. 24 de maig de 2013, de 09:30h a 14:30h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. http://update.eic.cat enllaç web

• Curs d’atmosferes explosives ATEX, 22 de maig a les 9:00, 6h, Delegació Cambra de Comerç de Barcelona al Baix Llobregat. Curs organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona: http://www.cambrabcn.org enllaç web

• Curs del Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques, 16 de maig, de 9:15 a 18:15 (8h, inclou dinar). Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs de Compatibilitat Electromagnètica en el disseny d'equips elèctrics i electrònics. 14 de maig, de 9:30 a 13:30h i de 15:00 a 18:00h. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs de compatibilitat Electromagnètica: Requisits i legislació.13 de maig, de 9:30h a 13:30h i de 15:00h a 18:00h. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs de disseny, càlcul i pràctica d’instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió. 5, 16, 22, 23, 28 i 29 de maig de 2013, de 16:30h a 20:30h. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.enginyersbcn.cat enllaç web

Abril

• Curs de Seguretat Elèctrica en el disseny d'equips elèctrics i electrònics. 30 d'abril, de 9:30h a 13:30h i de 15:00h a 18:00h. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs de Seguretat Elèctrica: Requisits i legislació. 29 d'abril, de 9:30h a 13:30h i de 15:00h a 18:00h. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Nou Reglament de Seguretat d'Instal·lacions Frigorífiques. 25 i 26 d'abril. 12h. Tarragona. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs Multifase carretera - aeri (ADR - IMDG), 25 d’abril a les 09:00, 6h, Viladecans. Curs organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Més informació: http://www.cambrabcn.org enllaç web

• Curs de Compatibilitat Electromagnètica i Seguretat Elèctrica en automoció, requisits i legislació. 4 d'abril, de 9:30h a 13:30h i 15:00h a 18:00h. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Gestió del Contracte de Manteniment de les Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió 3 i 4 d'abril. 8h. Lleida. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

Març

• Curs Multifase carretera - ferrocarril (ADR - RID), 19 de març a les 09:00, 6h, Viladecans. Curs organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Més informació: http://www.cambrabcn.org enllaç web

• Curs Avançat d'Atmosferes Explosives (ATEX). 14 i 15 de març. 12h. Tarragona. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs de riscos per accidents greus amb substàncies perilloses (SEVESO II i SEVESO III), 13 març a les 09:00, 6h, Delegació Cambra de Comerç de Barcelona al Baix Llobregat. Curs organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Més informació: http://www.cambrabcn.org enllaç web

• Curs d’elaboració de projectes elèctrics de Baixa Tensió. 11, 12, 18 i 19 de març, de 16 a 20 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs: Última tecnologia de seguretat en la maquinària nova i en ús. 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21 de març, de 16:00 a 20:00h. Lleida. Curs organitzat pel Col·legi/Associació d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Curs del nou Reglamento Productes de la Construcció. 11 de març, Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Seminari sobre el càlcul d'il·luminació en interiors. 8 de març. Barcelona. Curs organitzat per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. Més informació: http://www.insht.es enllaç web

• Curs de Obligacions legals del manteniment d'instal·lacions. 6 i 13 de març, de 9:30 a 18:00 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Gestió del Contracte de Manteniment de les Instal·lacions Tècniques d'Edificis, Calefacció i Climatització. 6 i 7 de març. 8h. El Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs: Automatismes pneumàtics, oleohidràulics i de buit. Del 4 al 22 de març, divendres de 16:30 a 21:30h. Lleida. Curs organitzat pel Col·legi/Associació d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Gestió del Contracte de Manteniment de les Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió 4 i 5 de març. 8h. El Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs de Tecnologies 2.0. Aplicacions en el sector industrial. 1 de març, de 9:30 a 14:30 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

Febrer

• Jornada sobre la protecció contra incendis amb aigua nebulitzada. Dijous, 28 de febrer de 2013, a les 18:30 h. Barcelona. Jornada organitzada pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://www.eic.cat enllaç web

• Curs d’introducció a la gestió de manteniment. 25 de febrer, de 9:30 a 18:30 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Jornada sobre les tecnologies elèctriques aplicades als vehicles de competició. 21 de febrer de 2013 a les 18:00 h. Barcelona. Jornada organitzada pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://www.eic.cat enllaç web

• Seguretat de màquines industrials. Nous processos i exigències per complir amb la Directiva 2006/42/CE. 18 de febrer, de 9:30h a 13:30h i 15:00 a 18:00h. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• Curs de quantificació i seguiment d'estalvis elèctrics. Mètodes de càlcul, 15 de febrer, de 9.30 a 14.30 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs del Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics (RD 379/2001). Interpretació Pràctica de la ITC-APQ. 13 i 14 de febrer. 12h. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs Avançat d'Atmosferes Explosives (ATEX). 12 i 14 de febrer. El Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs de compatibilitat electromagnètica. 13 de febrer de 17:00 a 21:00 h. Girona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona. Més informació: http://www.cetig.cat enllaç web

• Curs Multifase carretera - aeri (ADR - IATA), 12 de febrer a les 09:00, 6h, Viladecans. Curs organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Més informació: http://www.cambrabcn.org enllaç web

• Jornada de presentació de la tecnologia ePIPE®. Restauració de canonades sense realitzar obra civil. 12 de febrer de 2013 a les 18:00h. Lleida. Jornada organitzada pel Col·legi/Associació d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Curs de càlcul i disseny de sistemes de climatització. 11, 12, 18 i 19 de febrer de 2013, de 16:00 a 20:00 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs Bàsic d'ATEX (Atmosferes Explosives). 6 i 7 de febrer. 12h. Lleida. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs de Requisits legals a les empreses, legalitzacions i manteniments reglamentaris. Seguretat en el disseny, nous projectes d’obres i instal·lacions. 5 i 12 de febrer de 2013, de 16:00 a 20:00 h. Manresa. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa. Més informació: http://www.cetim.cat enllaç web

Gener

• Màster Inspector Sènior de Seguretat Industrial. Del 31 de gener al desembre, sessions presencials i pràctiques, dijous i divendres de 9:00 a 21:00h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.cetib.cat enllaç web

• Curs d’abastament d'aigua i xarxes generals d'incendi. 29 i 31 de gener, de 16:00 a 20:00h. Sabadell, Curs organitzat per la Delegació del Vallès del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://www.eic.cat enllaç web

• Jornada técnica sobre l’aire comprimit una energia neta i eficient. 29 de gener, a les 18:00 h. Manresa. Jornada organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa. Més informació: http://www.cetim.cat enllaç web

• Conferència COLT CPV: Sistemes de ventilació per impulsos i inducció a aparcaments. 29 de gener a les 18:30h. Barcelona. Conferència organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.cetib.cat enllaç web

• Conferència de presentació de la tecnologia ePIPE®. Restauració de canonades sense realitzar obra civil. 28 de gener, a les 18:30 h. Barcelona. Conferència organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.cetib.cat enllaç web

• Curs de Mesures elèctriques. Guia per a la verificació d'instal·lacions de Baixa Tensió. 28 i 29 de gener i 4 i 5 de febrer, de 16:00 a 20:00 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs: Hidràulica aplicada. Conduccions i estacions de bombeig. Del 28 de gener al 22 de febrer, divendres de 16:30 a 21:30h. Lleida. Curs organitzat pel Col·legi/Associació d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Jornada tècnica Daikin sobre el funcionament i aplicacions d'unitats condensadores que tenen regulació de capacitat mitjançant sistemes inverter. 17 de gener, de 17:30 a 20:00 h. Girona. Jornada organitzada per la demarcació de Girona del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://girona.eic.cat enllaç web

• Curs bonificat sobre instal·lacions de fluids en edificació i urbanització. Del 15 al 17 de gener (de dimarts a dijous), de 16:00 a 20:00 h. Tarragona. Curs organitzat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona. Més informació: http://www.cetit.cat enllaç web


2012

• Curs de mecànica bàsica. Dia per determinar. 9:00h a 18:00h. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://www.atisae.com enllaç web

• Curs d’estalvi i eficiència energètica de les instal·lacions. Dia per determinar. 9:00h a 18:00h. Cerdanyola del Vallès. Curs organitzat per ATISAE. Més informació: http://www.atisae.com enllaç web

• Curs del Reglament de Línies Elèctriques d'Alta Tensió. RLAT. 3, 4, 10 i 12 de desembre de 2012, de 16:00h a 20:00h Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs del Reglament d'Equips a Pressió. REP. 23 de novembre de 2012, de 9.30 a 13.30 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs d’Enginyeria Legal. Els dijous des del 15 de novembre de 2012 al 21 març de 2013, de 9:00 a 18:00 h (inclou dinar). Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs d’adaptació de les CLP's en l'emmagatzematge de productes químics. 15 de novembre de 2012, de 9.00 a 18.00 h (inclou dinar). Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs de disseny i càlcul en instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 9, 10, 16 i 17 novembre, divendres de 16:00h a 21:00h i dissabtes de 9:00h a 14:00h. Lleida. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Curs de microcogeneració i cogeneració de petita potència. Situació després del RDL 1/2012. 6, 7 i 8 de novembre de 2012, de 16.00 a 20.00 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs de “HAZOP – Seguretat Funcional (SIS/SIL)”. 6 i 7 de novembre de 2012, de 09:30 a 14:00 i de 15:00 a 19:00 h. Barcelona. Curs organitzat per BEQUINOR. Més informació: http://www.bequinor.org enllaç web

• Curs de Seguretat Tèrmica de Processos. 5 de novembre de 2012, de 09:30 a 14:00 i de 15:00 a 19:00 h. Barcelona. Curs organitzat BEQUINOR. Més informació: http://www.bequinor.org enllaç web

• Conferència sobre el manteniment de l'enllumenat exterior, plantejament i eines. 15 d'octubre a les 18.30h. Barcelona. Conferència organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.cetib.cat enllaç web

• Curs teòric-pràctic: Mesures Elèctriques i Guia per la verificació d'instal·lacions elèctriques en Baixa Tensió. 9, 11 16 i 18 d'octubre (16h). Sabadell. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://www.eic.cat enllaç web

• Curs del nou Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques. 2, 3 i 4 d’octubre (12h). Manresa. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs del nou Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques. 2 i 3 d’octubre (12h). Girona. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs marcatge CE de màquines o equips. 1, 3, 8, 10, 15 i 17 d'octubre de 17:00h a 20:00h. Girona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona. Més informació: http://www.cetig.cat enllaç web

• Curs d’elaboració de projectes elèctrics de Baixa Tensió. 1, 2, 8 i 9 d'octubre de 2012, de 16.00 a 20.00 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs de formació per a l'ús d'instruments per auditories energètiques. 1 i 2 d'Octubre del 2012. Curs organitzat per ACTECIR. Més informació: http://www.actecir.cat enllaç web

• Curs semi presencial sobre automatismes pneumàtics. Setembre-octubre de 2012. Dates per determinar. Tarragona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona. Més informació: http://www.cetit.cat enllaç web

• Jornada tècnica de protecció contra el llamp i les sobretensions. Nova normativa de sobretensions permanents UNE-EN 50550. 27 de setembre, de 18.00h a 20.00h. Tarragona. Jornada organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona. Més informació: http://www.cetit.cat enllaç web

• Conferència sobre microgeneració. Solució eficient en edificis. 27 de setembre, a les 18.30 h. Barcelona. Conferència organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.cetit.cat enllaç web

• Curs Bàsic d’ATEX (Atmosferes Explosives). 26 i 27 de setembre (8h). Tarragona. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs de certificador energètic d’edificis: complement constructiu per a l’enginyer (Líder i Calener). 25, 26 i 27 de setembre i 2, 3, 4, 9, 10 i 11 d’octubre de 2012, de 17:00h a 2:00h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.cetit.cat enllaç web

• Curs d'Expert en Instal·lacions Tèrmiques en Edificació. 25, 26 i 27 de setembre, de 17:00h a 21:00h. Vilanova i la Geltrú. Jornada organitzada per Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú. Més informació: http://www.cetivg.cat/item-formacio.php?id=00000061 enllaç web

• Conferència sobre Estratègies pel (Re)torn de la indústria a Catalunya. 25 de setembre, a les 18:30 h. Barcelona. Conferència organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.cetib.cat enllaç web

• Jornada sobre el nou programa càlcul de climatitzadors SC-PRO. 20 de setembre de 18:00 a 19:45. Barcelona. Jornada organitzada per SERVOCLIMA-ACTECIR. Més informació: http://www.actecir.cat enllaç web

• E-Jornades - Workshops sobre el vehicle elèctric. 20 de setembre, de 9:00h a 13:00h. Barcelona. Jornades organitzades per la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.cetib.cat enllaç web

• Jornada de Projectes d'Il·luminació d'emergència basats en eficiència energètica. 20 de setembre de 2012 a les 18:00h a 19:30h. Jornada organitzada pel Col·legi/Associació d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Jornada de projectes d'il·luminació d'emergència basats en eficiència energètica, mediambient i manteniment. 18 de setembre de 2012 de 18:00h a 19:30. Girona. Jornada organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona. Més informació: http://www.cetig.cat enllaç web

• Curs del nou Reglament d’Equips a Pressió - Directiva 97/23/CE. 18, 19 y 20 de setembre (12h). Manresa. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs del Reglament Electrotècnic de baixa tensió. 18 i 19 de setembre de 2012. Girona. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Jornada de projectes i manteniment d'il·luminació d'emergència basats en Eficiència Energètica i Medi Ambient. Dimarts, 18 de setembre a les 18:00h (durada aprox. 90 min.). Vilanova i la Geltrú. Jornada organitzada per Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú. Més informació: http://www.cetivg.cat enllaç web

• Curs Bàsic d’ATEX (Atmosferes Explosives). 18 de setembre de 2012. Lleida. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• II Edició Curs Guia de verificació d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Del 17 al 20 de setembre (16h). Tarragona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona. Més informació: http://www.cetit.cat enllaç web

• Curs Bàsic d’ATEX (Atmosferes Explosives). 14 de setembre (8h). Prat de Llobregat. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Jornada tècnica del nou Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques. 13 de setembre a les 17:00h. Lleida. Jornada organitzada pel Col·legi/Associació d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida. Més informació: http://www.cetill.cat enllaç web

• Curs de "Seguretat de màquines industrials. Nous processos i exigències per complir amb la Directiva 2006/42/CE". 5 i 6 de Julio de 2012. Barcelona. Curs organitzat per APPLUS. Més informació: http://www.applusformacion.com enllaç web

• XV Fòrum de la Seguretat. L'eficàcia de la seguretat i el tècnic competent. 28 de juny de 2012 a les 9:00. Barcelona. Fòrum organitzat per l’Institut d’Estudis de la Seguretat. Més informació: http://www.eic.cat enllaç web

• Curs "Nou Reglament de Seguretat d’Instal·lacions Frigorífiques". 21 i 22 de juny de 2012. Manresa. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs "Nou Reglament de Seguretat d’Instal·lacions Frigorífiques". 21 i 22 de juny de 2012. Girona. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs "Vademècum Elèctric i Normativa UNE associada". 13 i 14 de juny de 2012. El Prat de Llobregat. Barcelona. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Seminari "Seguretat i fiabilitat dels sistemes de comandament de màquines i instal·lacions automatitzades". 13 de juny de 2012. De 09:30 a 14:00 h i de 15:00 a 19:00h. Madrid. Seminari organitzat per BEQUINOR. Més informació: http://www.bequinor.org enllaç web

• Conferència sobre "Programa Ecomatic, estalvi energètic a la selecció del cable elèctric".12 de juny de 2012, a les 18.30 h. Barcelona. Conferència organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: https://www.cetib.cat enllaç web

• Curs de "Càlcul i disseny de sistemes de climatització". 11, 12, 18 i 19 de juny de 2012, de 16 a 20 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Curs "Nou Reglament de Seguretat d’Instal·lacions Frigorífiques". 11 i 12 de juny de 2012. El Prat de Llobregat. Barcelona. Curs organitzat per TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Més informació: http://www.tuv.com enllaç web

• Curs d' "Adequació de màquines. RD 1215/1997 i Marcatge CE". 7 i 8 de juny de 2012. Dia 7: de 9.30 a 18.30 h - Dia 8: de 9.30 a 13.30 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Jornada tècnica "Eficiència energètica i sostenibilitat en solucions constructives innovadores: climatització radiant, recrescuts i acabats". 7 de juny de 2012. De 9:45 h a 13.30 h. Barcelona. Organitzat per Construible.es. Més informació: http://www.amiando.com enllaç web

• Curs d' "Anàlisi de riscos en el marc de la normtiva d'accidents greus (SEVESO)". 5 i 6 de juny, de 9:30 a 14:00 h i de 15:00 a 19:00 h. Madrid. Curs organitzat per Bequinor. Més informació: http://www.bequinor.org enllaç web

• Curs de "Disseny, càlcul i pràctica d’instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió". 4, 6, 7, 11, 13 i 14 de juny de 2012, de 16.30 a 20.30 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: https://www.cetib.cat enllaç web

• Curs de "Quantificació i seguiment d'estalvis elèctrics. Mètodes de càlcul. 1 de juny de 2012, de 9.15 a 14.15 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Més informació: http://update.eic.cat enllaç web

• Conferència sobre "Procediment de legalització de les instal·lacions tèrmiques de més de 70 kW existents". 24 de maig de 2012, a les 18.30 h. Barcelona. Conferència organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Més informació: http://www.cetib.cat enllaç web

• Jornada tècnica de presentació de la Guia Tècnica d'equips de Treball. 26 d'Abril, de 8:45 a 14:45 hores. Madrid. Curs organitzat per Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. Més informació: http://www.insht.es enllaç web

• Seminaris 1 a 5 del curs on-line o presencial d'especialització S5E "Sostenibilitat: Eficiència enegètica, Avaluació d'edificis i Estructures". 16 d'Abril a 8 de maig, de 15:00 a 20:00 hores. Madrid. Curs organitzat per CISDEM en col·laboració amb Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Més informació: http://www.ietcc.csic.es enllaç web

• Instal·lacions tèrmiques de Biomassa. 12, 13, 14 i 15 de desembre de 2011, de 16:00 a 20:00 h. Barcelona. Curs organitzat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. http://www.eic.cat/wps/update/FitxaVenda?or=1083318 enllaç web

• Jornada de novetats del transport de mercaderies perilloses per via aèria. 13 d'Abril, de 9:00 a 13:15 h. Viladecans (Barcelona). Curs organitzat per Dangerous goods management. Més informació: http://www.cambrabcn.org enllaç web

• Jornada "Lliçons apreses d'accidents en indústries de procés". 22 de març, de 9:30 a 14:00 h i de 15:00 a 19:00 h. Madrid. Curs organitzat per Bequinor en col·laboració amb Chilworth Amalthea. Més informació: http://www.bequinor.org enllaç web

• Curs d'Electrostàtica. 8 de març, de 9:30 a 14:00 hores i de 15:00 a 19:00 hores. Barcelona. Curs organitzat per Bequinor en col·laboració amb Swissi Instituto Suizo de Seguridad. Més informació: http://www.bequinor.org enllaç web

• Curs de "Seguretat industrial. Anàlisi de riscos". 21 i 22 de febrer de 2012, de 9:30 a 14:00 h i 15:00 a 19:00 h. Madrid. Curs organitzat per Bequinor. http://www.bequinor.org enllaç web

• Curs de "Redacció de l'expedient tècnic i marcatge CE de màquines noves". 15 i 16 de febrer de 2012, de 9:30 a 14:00 h i 15:00 a 19:00 h. Madrid. Curs organitzat per Bequinor. http://www.bequinor.org enllaç web

• Seminari "Els canvis importants en la normativa de màquines noves i en ús". 24 de gener de 2012, de 9:30 a 14:00 h i 15:00 a 19:00 h. Madrid. Seminari organitzat per Bequinor. http://www.bequinor.org enllaç web

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya