Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Cercador de normativa > Com localitzar Normativa?

Com localitzar normativa

Quina normativa pots localitzar a Infonorma?

Infonorma inclou la normativa relativa als aspectes de seguretat, tant de les instal·lacions i equipaments com dels productes que s’instal·len, es fabriquen i/o es comercialitzen en l’àmbit espanyol, concretament:

 • Inspecció tècnica dels vehicles (ITV)
 • Marcatge CE
 • Metalls preciosos
 • Metrologia
 • Productes químics: substàncies i preparats
 • Seguretat dels productes; no inclou productes agroalimentaris, cosmètics, detergents, medicaments, productes fitosanitaris, plaguicides, biocides
 • Seguretat de les instal·lacions i equipaments tant de l’entorn industrial com domèstic
 • Vehicles

Els diferents apartats del menú d’Infonorma estan dedicats a cada normativa específica, i tracten en detall els temes següents:

 • Quins productes, aparells i/o instal·lacions estan regulats
 • Quines administracions han regulat cada tema
 • Quins tràmits i requisits legals cal complir
 • Com accedir a la normativa
 • Quina legislació més cal tenir en compte

També s’inclouen guies en format PDF, que es poden imprimir o descarregar ?????a? ???cde la web, així com un apartat amb més informació (accés a pàgines web relacionades).

Per tal d’accedir al text complet de la normativa cal utilitzar el cercador.

A continuació es pot veure la relació entre els apartats de la web i els àmbits del cercador de normativa.


Localització de la normativa específica als apartats de la web i al cercador

Apartats de la web
Àmbits del cercador ITV Marcatge CE

Metalls preciosos

Metrologia

Productes químics Seguretat dels productes Seguretat de les instal·lacions Vehicles
Marcatge CE              
Seguretat i qualitat industrial. Seguretat dels productes              
Accidents greus. Plans d'emergència. Protecció contra incendis              
Substàncies i preparats perillosos. Emmagatzematge de productes químics              
Mobles              
Productes sanitaris. Aparells electromèdics              
Indústria tèxtil, confecció, pell i sabates              
Aparells i instal·lacions elèctriques, electròniques i de telecomunicacions              
Metrologia. Aparells i instruments de mesura i control            
Productes, articles metàl·lics i metalls perciosos              
Màquines. Aparells elevadors. Aparells a pressió              
Equips marins i embarcacions              
Aparells i instal·lacions de combustibles              
Energia nuclear. Aparells i instal·lacions radioactives              
Energies renovables. Aparells i instal·lacions              
Instal·lacions frigorífiques, aigua i climatització              
Automoció i vehicles. Estacions ITV              
Joguines, àrees de joc i articles de puericultura              
Materials i elements de construcció              


Com localitzar normativa?

Les empreses i els professionals han de conèixer la normativa que afecta les seves activitats, especialment la relacionada amb la seguretat, per tal de garantir-ne el seu compliment. L’accés a la normativa vigent pot ser complexa, a causa de la quantitat de reglaments publicats i de l’existència de diferents administracions que impacten sobre l’àmbit regulat.

Per això cal dedicar uns instants a definir amb claredat què necessitem i per a què ho necessitem; així ens serà més fàcil localitzar tota la normativa que ens afecta. Concretament, ens hauríem de fer tres preguntes prèvies i resoldre un dubte:

3 preguntes

 • Què necessito?
 • Per a què ho necessito?
 • En quin àmbit geogràfic?

1 dubte

 • Hi haurà normativa específica?

A continuació trobareu una guia que pretén facilitar aquesta tasca.
[Com localitzar normativa] pdfMés informació


EUR-Lex
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm enllaç web
EUR-Lex ofereix accés directe i gratuït a la legislació de la Unió Europea. El sistema permet consultar el Diari Oficial de la Unió Europea i, entre d’altres, inclou els tractats, la legislació, la jurisprudència i els treballs preparatoris de la legislació.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)


Legislación sobre seguridad industrial – Legislación nacional

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/formulario-lseg01.asp enllaç web
El Ministeri i amb la col·laboració de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII), pretén fomentar l’accés del públic a la reglamentació de seguretat industrial que s’elabora en aquest departament.
(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Accés lliure. Vegeu data d’actualització a la pàgina principal)

Catalunya - Oficina de Gestió Empresarial (OGE)
http://www.gencat.cat/oge/tramits/index.html enllaç web
L’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya facilita l’accés als tràmits que afecten les instal·lacions i els productes.
(Oficina de Gestió Empresarial. Accés lliure. Actualitzada)


Andalucía - Normativa general - Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
http://www.juntadeandalucia.es enllaç web
Accés a la normativa emesa per la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
(Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Accés lliure. Actualitzada)


Aragón - Departamento de Industria, Comercio y Turismo - Legislación
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/INDUSTRIA/LEGISLACION enllaç web
Accés a la normativa del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme per temes; inclou una base de dades de normativa.
(Departamento de Industria, Comercio y Turismo. Accés lliure. Actualitzada)


Asturias - Inspección y control
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.051c2a8e937569aaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=5074b8db8222a010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&vgnextfmt=otrosservicios&i18n.http.lang=es&f1=1277762400000&f2=1609455600000&f3=28846800000&f4= enllaç web
Accés als tràmits que afecten les instal·lacions i els productes.
(Gobierno del Principado de Asturias. Accés lliure. Actualitzada)

Illes Balears - Direcció General d’Indústria
http://www.caib.es/govern/tramites.do?coduo=294&lang=ca enllaç web
Accés als tràmits que afecten a les instal·lacions.
(Direcció General d’Indústria. Accés lliure. Actualitzada)


Las Canarias - Dirección General de Industria y Energía - Normativa
http://www.gobiernodecanarias.org/industria/guia/normativa.html enllaç web
Accés a un conjunt de guies sobre la normativa d’instal·lacions.
(Dirección General de Industria y Energía. Accés lliure. Actualitzada)


Cantabria - Industria y Energía
http://www.gobcantabria.es/portal/page?_pageid=80,1884169&_dad=interportal&_schema=INTERPORTAL&topic_id=36406 enllaç web
Accés a la legislació aplicable a les instal·lacions.
(Gobierno de Cantabria – Industria y Energía. Accés lliure. Actualitzada)


Castilla La Mancha - Industria y Energía
http://www.jccm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1193043656973&language=es&pagename=CastillaLaMancha%2FPage%2FJCCM_listadoLegislacion enllaç web
Cercador de normativa de cada conselleria.
(Gobierno de Castilla La Mancha – Industria y Energía. Accés lliure. Actualitzada)

Castilla y León - Reglamentación de seguridad industrial
http://www.jcyl.es/web/jcyl/EconomiaEmpresa/es/Plantilla66y33/1246988958989/_/_/_ enllaç web
Accés a la reglamentació de seguretat industrial.
(
Junta de Castilla y León. Accés lliure. Actualitzada)

Extremadura - Industria - Legislación
http://www.industriaextremadura.com enllaç web
Accés a la normativa d’instal·lacions i productes.
(Dirección General de Ordenación Industrial, Energética y Minas. Accés lliure. Actualitzada)


Galicia - Consejería de Innovación e Industria
http://economiaeindustria.xunta.es/lexislacion enllaç web
Accés a la legislació de Galícia.
(Consejería de Innovación e Industria. Accés lliure. Actualitzada)


Madrid - Dirección General de Industria, Energía y Minas
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101010&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710
&idOrganismo=1109266227096&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101010
enllaç web
Accés a la normativa d’instal·lacions.
(Dirección General de Industria, Energía y Minas. Accés ?????a? ???c lliure. Actualitzada)

Murcia - Dirección General de Industria, Energía y Minas - Legislación

http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=2240&IDTIPO=100&RASTRO=c831$m enllaç web
Accés a la legislació relativa a instal·lacions.
(Dirección General de Industria, Energía y Minas. Accés lliure. Actualitzada)


Navarra - Legislación de Navarra - Lexnavarra seguridad industrial
http://www.lexnavarra.navarra.es/ enllaç web
Accés a la legislació de Navarra.
(LexNavarra. Accés lliure. Actualitzada)


Euskadi - Departamento de Industria, Comercio y Turismo - Trámites
http://www.industria.ejgv.euskadi.net enllaç web
Accés als tràmits relatius a instal·lacions del País Basc.
(Departamento de Industria, Comercio y Turismo. Accés lliure. Actualitzada)


La Rioja _ Legislación de instalaciones de seguridad industrial

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465307 enllaç web
Accés als tràmits relatius a instal·lacions de La Rioja.
(Consejería de Industria, Innovación y Empleo. Accés lliure. Actualitzada)


València - DOGV - Base de dades
http://www.docv.gva.es/index.php?id=19 enllaç web
Base de dades de legislació valenciana.
(Centre d’Informació i Documentació Juridicoadministrativa de la Generalitat Valenciana. Accés lliure. Actualitzada)

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya